0.5kg Củ Tam Thất Bắc Loại Vip 7 Năm Tuổi 32 Củ/kg

950,000 850,000
8452 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

1kg Hoa Đu Đủ Đực Loại VIP

850,000 750,000
2481 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Bánh khấu xén

LIÊN HỆ
1789 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Cá chỉ vàng

LIÊN HỆ
1978 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Cây Mú Từn

LIÊN HỆ
1780 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Chân gà ủ muối

LIÊN HỆ
2790 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Chuối cô đơn

LIÊN HỆ
1978 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Củ mã thầy

LIÊN HỆ
1978 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Củ Tam Thất Bắc Khô Hàng Loại 1 Lâu Năm

800,0001,700,000
7586 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Củ tích dương

LIÊN HỆ
1789 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Dạ dày nhím

LIÊN HỆ
2000 đã bán
Vận chuyển toàn quốc

Dứa rừng

LIÊN HỆ
1780 đã bán
Vận chuyển toàn quốc